CARZONE
  • בית
  • אודי
  • צריכת דלק

צריכת דלק לרכבי אודי

צריכת דלק תלויה משתנים רבים, כגון אופי הנהיגה ומצב הרכב. צריכת הדלק ועלות הדלק השנתית מבוססים על נתוני מעבדה והערכת carzone, ויתכן פער לצריכת הדלק בפועל

דגםצריכת דלק מוערכתקבוצת זיהום
A1 ספורטבק 30 TFSI16.9 ק"מ לליטר9
A1 ספורטבק 30 TFSI ‫קומפורט16.3 ק"מ לליטר8
A1 ספורטבק 30 סטייל16.9 ק"מ לליטר9
A1 ספורטבק 30 סטייל ‫קומפורט16.9 ק"מ לליטר9
A1 ספורטבק 35 Epic אדישן16 ק"מ לליטר7
A1 ספורטבק 35 TFSI16.4 ק"מ לליטר7
A1 ספורטבק 35 סטייל16.4 ק"מ לליטר7
A1 ספורטבק 35 סטייל ‫קומפורט16.2 ק"מ לליטר7
A3 סדאן 35 TFSI דיזיין אסיסטנס16.1 ק"מ לליטר8
A3 סדאן 35 TFSI דיזיין לאקשרי אסיסטנס15.2 ק"מ לליטר11
A3 סדאן 40 TFSI דיזיין לימיטיד14.7 ק"מ לליטר13
A3 ספורטבק 35 TFSI15.4 ק"מ לליטר10
A3 ספורטבק 35 TFSI אסיסטנס15.4 ק"מ לליטר10
A3 ספורטבק 35 TFSI שארפ אסיסטנס15.2 ק"מ לליטר11
A3 ספורטבק 35 TFSI שארפ ספורט15.6 ק"מ לליטר9
A3 ספורטבק 40 TFSI ספורט14.4 ק"מ לליטר13
A3 ספורטבק 40 דיזיין לימיטיד14.5 ק"מ לליטר13
A3 ספורטבק 40 דיזיין לימיטיד לאקשרי14.5 ק"מ לליטר13
A3 קבריולה 35 TFSI אסיסטנס14.7 ק"מ לליטר12
A3 קבריולה 40 TFSI ספורט אסיסטנס14.1 ק"מ לליטר14
A4 35 TFSI אדבנס15.3 ק"מ לליטר6
A4 40 TFSI דיזיין אדבנס15.1 ק"מ לליטר7
A4 45 TFSI קוואטרו S לין13 ק"מ לליטר14
A5 ספורטבק 35 TFSI דיזיין14.1 ק"מ לליטר10
A5 ספורטבק 35 TFSI דיזיין לאקשרי טק14.1 ק"מ לליטר10
A5 ספורטבק 40 TFSI דיזיין14.1 ק"מ לליטר10
A5 ספורטבק 40 TFSI דיזיין לאקשרי14.1 ק"מ לליטר10
A5 ספורטבק 40 TFSI דיזיין לאקשרי טק14.1 ק"מ לליטר10
A5 קופה 40 TFSI דיזיין14.3 ק"מ לליטר8
A5 קופה 40 TFSI דיזיין לאקשרי14.2 ק"מ לליטר9
A5 קופה 40 TFSI דיזיין לאקשרי טק14.6 ק"מ לליטר11
A6 45 TFSI קוואטרו דיזיין12.5 ק"מ לליטר14
A6 55 TFSI קוואטרו דיזיין11.1 ק"מ לליטר14
A7 45 TFSI קוואטרו12.4 ק"מ לליטר14
A7 55 TFSI e קוואטרו היברידי56.2 ק"מ לליטר2
A7 55 TFSI קוואטרו10.9 ק"מ לליטר15
A8 55 TFSI קוואטרו10.4 ק"מ לליטר15
A8 ארוך 55 TFSI קוואטרו10.2 ק"מ לליטר15
Q2 35 TFSI15.7 ק"מ לליטר8
Q2 35 TFSI אסיסטנס15.7 ק"מ לליטר8
Q2 35 TFSI דיזיין15.4 ק"מ לליטר8
Q2 35 TFSI דיזיין אסיסטנס15.2 ק"מ לליטר8
Q2 35 TFSI דיזיין לאקשרי אסיסטנס15 ק"מ לליטר9
Q3 35 TFSI אדבנס14.9 ק"מ לליטר11
Q3 35 TFSI אדבנס ‫קומפורט14.1 ק"מ לליטר12
Q3 35 TFSI אדבנס ‫קומפורט טק14.1 ק"מ לליטר12
Q3 40 TFSI קוואטרו לימיטיד11.6 ק"מ לליטר15
Q3 40 TFSI קוואטרו לימיטיד טק11.6 ק"מ לליטר15
Q3 RS RS חבילה10.1 ק"מ לליטר15
Q3 ספורטבק 35 TFSI14.8 ק"מ לליטר11
Q3 ספורטבק 35 TFSI S לין14.4 ק"מ לליטר12
Q3 ספורטבק 35 TFSI S לין טק14.3 ק"מ לליטר12
Q3 ספורטבק 35 TFSI ‫קומפורט14.8 ק"מ לליטר11
Q3 ספורטבק 35 TFSI ‫קומפורט טק14.8 ק"מ לליטר11
Q3 ספורטבק RS 10 ק"מ לליטר15
Q3 ספורטבק RS RS חבילה10 ק"מ לליטר15
Q5 40 TDI קוואטרו דיזיין דיזל13.7 ק"מ לליטר15
Q5 45 FTSI קוואטרו דיזיין לימיטיד11.5 ק"מ לליטר14
Q7 50 TDI קוואטרו לימיטיד דיזל 7 מושבים11.5 ק"מ לליטר15
Q7 55 TFSI קוואטרו לימיטיד 7 מושבים9.5 ק"מ לליטר15
Q8 50 TDI קוואטרו דיזל11.7 ק"מ לליטר15
Q8 50 TDI קוואטרו לאקשרי דיזל11.7 ק"מ לליטר15
Q8 50 TDI קוואטרו פרימיום דיזל11.7 ק"מ לליטר15
Q8 55 TFSI קוואטרו לאקשרי9.4 ק"מ לליטר15
RS3 סדאן 10 ק"מ לליטר15
RS3 סדאן RS פלוס10.8 ק"מ לליטר15
RS3 ספורטבק 10.8 ק"מ לליטר15
RS3 ספורטבק RS פלוס10.8 ק"מ לליטר15
RS5 קופה 9.5 ק"מ לליטר15
S3 סדאן 12.7 ק"מ לליטר14
S3 ספורטבק 12.5 ק"מ לליטר14
TT קופה 40 TFSI14.8 ק"מ לליטר12
TT קופה 45 קוואטרו TFSI12.8 ק"מ לליטר14
TT רודסטאר 40 TFSI14.3 ק"מ לליטר13
TTS קופה 11.8 ק"מ לליטר14
חזרו להשוואת מחירים לדגמי אודי >>