CARZONE
  • בית
  • איסוזו
  • צריכת דלק

צריכת דלק לרכבי איסוזו

צריכת דלק תלויה משתנים רבים, כגון אופי הנהיגה ומצב הרכב. צריכת הדלק ועלות הדלק השנתית מבוססים על נתוני מעבדה והערכת carzone, ויתכן פער לצריכת הדלק בפועל

דגםצריכת דלק מוערכתקבוצת זיהום
דימקס דאבל קבינה LS 4X4 דיזל 1.9 ליטר10.4 ק"מ לליטר15
דימקס דאבל קבינה LS דיזל 1.9 ליטר10.4 ק"מ לליטר15
דימקס דאבל קבינה S 4X4 דיזל 1.9 ליטר10.4 ק"מ לליטר15
דימקס דאבל קבינה S 4X4 דיזל 1.9 ליטר ידני11.6 ק"מ לליטר15
דימקס דאבל קבינה S דיזל 1.9 ליטר ידני12.9 ק"מ לליטר15
דימקס חד קבינה S דיזל 1.9 ליטר ידני13 ק"מ לליטר15
חזרו להשוואת מחירים לדגמי איסוזו >>