CARZONE
  • בית
  • ג'יפ
  • צריכת דלק

צריכת דלק לרכבי ג'יפ

צריכת דלק תלויה משתנים רבים, כגון אופי הנהיגה ומצב הרכב. צריכת הדלק ועלות הדלק השנתית מבוססים על נתוני מעבדה והערכת carzone, ויתכן פער לצריכת הדלק בפועל

דגםצריכת דלק מוערכתקבוצת זיהום
גלדיאטור ספורט 4X4 3.6 ליטר5.7 ק"מ לליטר15
גלדיאטור ספורט S 4X4 3.6 ליטר5.7 ק"מ לליטר15
גלדיאטור רוביקון 4X4 3.6 ליטר8 ק"מ לליטר15
גרנד צ'רוקי Trailhawk 4X4 3.6 ליטר7.7 ק"מ לליטר15
גרנד צ'רוקי לארדו 4X4 3.6 ליטר8.4 ק"מ לליטר15
גרנד צ'רוקי לארדו פלוס 4X4 3.6 ליטר7.7 ק"מ לליטר15
גרנד צ'רוקי לימיטיד L 4X4 3.6 ליטר7.7 ק"מ לליטר15
גרנד צ'רוקי לימיטיד PSR 4X4 3.6 ליטר7.7 ק"מ לליטר15
צ'ירוקי לונגיטיוד 2.4 ליטר10.6 ק"מ לליטר15
צ'ירוקי לימיטיד 2.4 ליטר10.6 ק"מ לליטר15
צ'ירוקי לימיטיד 4X4 2.0 ליטר10 ק"מ לליטר15
קומפאס Phev S Model 4X4 היברידי 1.3 ליטר47.8 ק"מ לליטר2
קומפאס Phev לימיטיד 4X4 היברידי 1.3 ליטר47.8 ק"מ לליטר2
קומפאס S Model 1.3 ליטר14.8 ק"מ לליטר8
קומפאס לונגיטיוד 1.3 ליטר15.2 ק"מ לליטר8
קומפאס לימיטיד 1.3 ליטר15 ק"מ לליטר8
רנגייד Latitude 1.3 ליטר14.3 ק"מ לליטר13
רנגלר Freedom 4X4 2.0 ליטר8.8 ק"מ לליטר15
רנגלר Willys 4X4 2.0 ליטר9.5 ק"מ לליטר15
רנגלר Willys 4X4 3.6 ליטר7.3 ק"מ לליטר15
רנגלר סהרה 4X4 2.0 ליטר6.6 ק"מ לליטר15
רנגלר סהרה Power טופ 4X4 2.0 ליטר9.7 ק"מ לליטר15
רנגלר ספורט S 4X4 2.0 ליטר9.5 ק"מ לליטר15
רנגלר ספורט S 4X4 2.0 ליטר 7 מושבים6.2 ק"מ לליטר15
רנגלר ספורט S Soft טופ 4X4 2.0 ליטר9.5 ק"מ לליטר15
רנגלר ספורט S WO 4X4 2.0 ליטר9.5 ק"מ לליטר15
רנגלר קצר Willys 4X4 2.0 ליטר9.5 ק"מ לליטר15
רנגלר קצר ספורט 4X4 2.0 ליטר9.5 ק"מ לליטר15
רנגלר קצר ספורט 4X4 3.6 ליטר8.2 ק"מ לליטר15
רנגלר קצר ספורט S 4X4 2.0 ליטר9.5 ק"מ לליטר15
רנגלר קצר ספורט S Soft טופ 4X4 2.0 ליטר9.5 ק"מ לליטר15
רנגלר קצר ספורט S WO 4X4 2.0 ליטר9.5 ק"מ לליטר15
רנגלר קצר ספורט WO 4X4 2.0 ליטר8.8 ק"מ לליטר15
רנגלר קצר רוביקון 4X4 2.0 ליטר8.8 ק"מ לליטר15
רנגלר רוביקון 4X4 2.0 ליטר9.5 ק"מ לליטר15
חזרו להשוואת מחירים לדגמי ג'יפ >>