CARZONE
TM
  • דף בית
  • לנד רובר
  • צריכת דלק

צריכת דלק לרכבי לנד רובר

צריכת דלק תלויה משתנים רבים, כגון אופי הנהיגה ומצב הרכב. צריכת הדלק ועלות הדלק השנתית מבוססים על נתוני מעבדה והערכת carzone, ויתכן פער לצריכת הדלק בפועל

דגםצריכת דלק מוערכתקבוצת זיהום
דיסקברי HSE 306hp דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים11.7 ק"מ לליטר15
דיסקברי HSE Luxury 306hp דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים10.5 ק"מ לליטר15
דיסקברי SE 240hp דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים11.3 ק"מ לליטר15
דיסקברי SE 306hp דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים10.7 ק"מ לליטר15
דיסקברי ספורט S 200hp 2.0 ליטר 7 מושבים10.9 ק"מ לליטר14
דיסקברי ספורט S P300e היברידי 1.5 ליטר52.9 ק"מ לליטר1
דיסקברי ספורט S Plus 250hp 2.0 ליטר 7 מושבים10.9 ק"מ לליטר14
דיסקברי ספורט S Plus P300e היברידי 1.5 ליטר52.9 ק"מ לליטר1
דיפנדר 110 SE 250Hp דיזל 3.0 ליטר10.8 ק"מ לליטר15
דיפנדר 110 SE 250Hp דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים10.8 ק"מ לליטר15
דיפנדר 110 SE 400Hp 3.0 ליטר 7 מושבים8.6 ק"מ לליטר15
דיפנדר 90 S 200Hp דיזל 3.0 ליטר11.1 ק"מ לליטר15
דיפנדר 90 SE 250Hp דיזל 3.0 ליטר11.1 ק"מ לליטר15
דיפנדר 90 SE 400Hp 3.0 ליטר8.8 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר Autobiography P400e היברידי 2.0 ליטר29 ק"מ לליטר2
ריינג' רובר Autobiography SC5 5.0 ליטר7.1 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר Autobiography SDV8 דיזל 4.4 ליטר8.7 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר Vogue P400e היברידי 2.0 ליטר28.2 ק"מ לליטר2
ריינג' רובר Vogue SC5 5.0 ליטר5.8 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר Vogue SDV8 דיזל 4.4 ליטר9.2 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר איווק S 160Hp 1.5 ליטר12.9 ק"מ לליטר11
ריינג' רובר איווק S 200hp 2.0 ליטר11 ק"מ לליטר14
ריינג' רובר איווק S Plus 250hp 2.0 ליטר11 ק"מ לליטר14
ריינג' רובר איווק S Plus P300e היברידי 1.5 ליטר52.9 ק"מ לליטר1
ריינג' רובר איווק SE 250hp 2.0 ליטר10.8 ק"מ לליטר14
ריינג' רובר ולאר HSE 240hp דיזל 2.0 ליטר13.8 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ולאר HSE 250hp 2.0 ליטר10.9 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ולאר HSE R Dynamic 250hp 2.0 ליטר10.4 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ולאר S R Dynamic 240hp דיזל 2.0 ליטר13.8 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ולאר S R Dynamic 250hp 2.0 ליטר10.9 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ולאר SE 240hp דיזל 2.0 ליטר13.2 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ולאר SE 250hp 2.0 ליטר10.9 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ולאר SE R Dynamic 240hp דיזל 2.0 ליטר13.5 ק"מ לליטר13
ריינג' רובר ולאר SE R Dynamic 250hp 2.0 ליטר10.5 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ספורט Autobiography P400e היברידי 2.0 ליטר28.2 ק"מ לליטר2
ריינג' רובר ספורט HSE Dynamic P400e היברידי 2.0 ליטר29.1 ק"מ לליטר2
ריינג' רובר ספורט HSE Dynamic SC5 5.0 ליטר7.1 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ספורט HSE Dynamic SDV6 דיזל 3.0 ליטר10.8 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ספורט HSE Dynamic TDV6 דיזל 3.0 ליטר10.6 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ספורט HSE SDV6 דיזל 3.0 ליטר10.9 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ספורט HSE TDV6 דיזל 3.0 ליטר10.6 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ספורט SE TDV6 דיזל 3.0 ליטר11.1 ק"מ לליטר15
חזרו להשוואת מחירים לדגמי לנד רובר >>