CARZONE
TM
  • דף בית
  • לנד רובר
  • צריכת דלק

צריכת דלק לרכבי לנד רובר

צריכת דלק תלויה משתנים רבים, כגון אופי הנהיגה ומצב הרכב. צריכת הדלק ועלות הדלק השנתית מבוססים על נתוני מעבדה והערכת carzone, ויתכן פער לצריכת הדלק בפועל

דגםצריכת דלק מוערכתקבוצת זיהום
דיסקברי HSE 306hp דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים11.7 ק"מ לליטר15
דיסקברי HSE Luxury 306hp דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים10.5 ק"מ לליטר15
דיסקברי SE 240hp דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים11.3 ק"מ לליטר15
דיסקברי SE 250hp דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים11.8 ק"מ לליטר15
דיסקברי SE 306hp דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים10.7 ק"מ לליטר15
דיסקברי ספורט S 200hp 2.0 ליטר 7 מושבים10.9 ק"מ לליטר14
דיסקברי ספורט S P300e היברידי 1.5 ליטר52.9 ק"מ לליטר1
דיסקברי ספורט S Plus 180hp דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים14.1 ק"מ לליטר13
דיסקברי ספורט S Plus 250hp 2.0 ליטר 7 מושבים10.9 ק"מ לליטר14
דיסקברי ספורט S Plus P300e היברידי 1.5 ליטר52.9 ק"מ לליטר1
דיפנדר 110 S 200Hp דיזל 3.0 ליטר10.9 ק"מ לליטר15
דיפנדר 110 SE 250Hp דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים10.8 ק"מ לליטר15
דיפנדר 110 SE 400Hp 3.0 ליטר 7 מושבים8.6 ק"מ לליטר15
דיפנדר 90 S 200Hp דיזל 3.0 ליטר11.1 ק"מ לליטר15
דיפנדר 90 SE 250Hp דיזל 3.0 ליטר11.1 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר Autobiography LWB SC5 5.0 ליטר7.1 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר Autobiography P400e היברידי 2.0 ליטר29 ק"מ לליטר2
ריינג' רובר Autobiography SC5 5.0 ליטר6.9 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר Autobiography SDV6 דיזל 3.0 ליטר10.5 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר Vogue P400e היברידי 2.0 ליטר28.2 ק"מ לליטר2
ריינג' רובר Vogue SC5 5.0 ליטר5.8 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר Vogue SDV6 דיזל 3.0 ליטר10.4 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר איווק S 160hp 1.5 ליטר12.9 ק"מ לליטר11
ריינג' רובר איווק S 200hp 2.0 ליטר11 ק"מ לליטר14
ריינג' רובר איווק S Plus 160hp 1.5 ליטר12.8 ק"מ לליטר12
ריינג' רובר איווק S Plus 250hp 2.0 ליטר11 ק"מ לליטר14
ריינג' רובר איווק S Plus P300e היברידי 1.5 ליטר51.8 ק"מ לליטר2
ריינג' רובר איווק SE 250hp 2.0 ליטר10.8 ק"מ לליטר14
ריינג' רובר איווק SE P300e היברידי 1.5 ליטר52.9 ק"מ לליטר1
ריינג' רובר ולאר S 250hp 2.0 ליטר10.6 ק"מ לליטר14
ריינג' רובר ולאר S P400e היברידי 2.0 ליטר46.5 ק"מ לליטר2
ריינג' רובר ולאר SE 250hp 2.0 ליטר10.7 ק"מ לליטר14
ריינג' רובר ולאר SE R Dynamic 250hp 2.0 ליטר9.2 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ולאר SE R Dynamic P400e היברידי 2.0 ליטר40.8 ק"מ לליטר2
ריינג' רובר ספורט Autobiography Dynamic SC5 5.0 ליטר 7 מושבים7.2 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ספורט Autobiography Dynamic SDV8 דיזל 4.4 ליטר9.2 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ספורט Autobiography SDV6 דיזל 3.0 ליטר10.6 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ספורט HSE Dynamic P400e היברידי 2.0 ליטר29.1 ק"מ לליטר2
ריינג' רובר ספורט HSE Dynamic SC i6 3.0 ליטר6.4 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ספורט HSE Dynamic SC5 5.0 ליטר7.1 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ספורט HSE Dynamic SDV6 דיזל 3.0 ליטר10.8 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ספורט HSE Dynamic SDV8 דיזל 4.4 ליטר9.4 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ספורט HSE Dynamic TDV6 דיזל 3.0 ליטר11.8 ק"מ לליטר15
ריינג' רובר ספורט SVR 5.0 ליטר6.9 ק"מ לליטר15
חזרו להשוואת מחירים לדגמי לנד רובר >>