CARZONE
  • בית
  • לקסוס
  • צריכת דלק

צריכת דלק לרכבי לקסוס

צריכת דלק תלויה משתנים רבים, כגון אופי הנהיגה ומצב הרכב. צריכת הדלק ועלות הדלק השנתית מבוססים על נתוני מעבדה והערכת carzone, ויתכן פער לצריכת הדלק בפועל

דגםצריכת דלק מוערכתקבוצת זיהום
CT 200h אקזקיוטיב היברידי20.2 ק"מ לליטר3
CT 200h לאקשרי היברידי19.5 ק"מ לליטר3
CT 200h פרימיום היברידי20 ק"מ לליטר3
ES 300h High פרימיום היברידי19 ק"מ לליטר3
ES 300h לאקשרי היברידי19.2 ק"מ לליטר3
ES 300h פרימיום היברידי18 ק"מ לליטר3
GX GX460 פרימיום 4X4 7 מושבים10.6 ק"מ לליטר15
IS 300h High פרימיום היברידי16.8 ק"מ לליטר4
IS 300h לאקשרי SR היברידי16.8 ק"מ לליטר4
IS 300h לאקשרי היברידי19.2 ק"מ לליטר3
IS 300h פרימיום היברידי16.8 ק"מ לליטר4
LC 500 ספורט8.9 ק"מ לליטר15
LC 500h פרימיום היברידי12.9 ק"מ לליטר12
LS 500 High פרימיום 4X48.3 ק"מ לליטר15
LS 500 ספורט F 4X48.3 ק"מ לליטר15
LS 500 פרימיום 4X48.3 ק"מ לליטר15
LS 500h High פרימיום 4X4 היברידי11.3 ק"מ לליטר14
LS 500h פרימיום 4X4 היברידי11.3 ק"מ לליטר14
NX 300 לאקשרי10.7 ק"מ לליטר15
NX 300 פרימיום 4X410.2 ק"מ לליטר15
NX 300h לאקשרי היברידי14.3 ק"מ לליטר7
NX 300h ספורט F 4X4 היברידי14.1 ק"מ לליטר8
NX 300h פרימיום 4X4 היברידי13.4 ק"מ לליטר9
RX 300 לאקשרי 4X410.2 ק"מ לליטר15
RX 300 פרימיום 4X49.9 ק"מ לליטר15
RX 450h לאקשרי 4X4 היברידי13.4 ק"מ לליטר11
RX 450h פרימיום 4X4 היברידי12.9 ק"מ לליטר13
RX L 450h פרימיום 4X4 היברידי 7 מושבים12.5 ק"מ לליטר13
UX UX200 לאקשרי15.2 ק"מ לליטר6
UX UX200 פרימיום15.1 ק"מ לליטר6
UX UX250h לאקשרי היברידי18.7 ק"מ לליטר3
UX UX250h ספורט F היברידי18.3 ק"מ לליטר3
UX UX250h פרימיום היברידי18.6 ק"מ לליטר3
חזרו להשוואת מחירים לדגמי לקסוס >>