CARZONE
TM
  • דף בית
  • סקודה
  • צריכת דלק

צריכת דלק לרכבי סקודה

צריכת דלק תלויה משתנים רבים, כגון אופי הנהיגה ומצב הרכב. צריכת הדלק ועלות הדלק השנתית מבוססים על נתוני מעבדה והערכת carzone, ויתכן פער לצריכת הדלק בפועל

דגםצריכת דלק מוערכתקבוצת זיהום
אוקטביה RS 2.0 ליטר14.6 ק"מ לליטר11
אוקטביה אמבישיין 1.0 ליטר19.8 ק"מ לליטר4
אוקטביה אמבישיין 1.5 ליטר18.6 ק"מ לליטר4
אוקטביה אמבישיין דיזל 2.0 ליטר22.4 ק"מ לליטר4
אוקטביה אמבישיין דיזל 2.0 ליטר ידני23.4 ק"מ לליטר4
אוקטביה דינמיק 1.0 ליטר19.5 ק"מ לליטר5
אוקטביה דינמיק 1.5 ליטר18.6 ק"מ לליטר4
אוקטביה דינמיק דיזל 2.0 ליטר22.4 ק"מ לליטר4
אוקטביה דינמיק דיזל 2.0 ליטר ידני23.4 ק"מ לליטר4
אוקטביה סטייל 1.0 ליטר19.2 ק"מ לליטר5
אוקטביה סטייל 1.5 ליטר18.1 ק"מ לליטר4
אוקטביה סטייל דיזל 2.0 ליטר21.9 ק"מ לליטר4
אוקטביה ספייס אמבישיין 1.0 ליטר19 ק"מ לליטר6
אוקטביה ספייס אמבישיין 1.5 ליטר18.1 ק"מ לליטר4
אוקטביה ספייס אמבישיין דיזל 2.0 ליטר21.2 ק"מ לליטר5
סופרב L&K 2.0 ליטר14.6 ק"מ לליטר10
סופרב L&K 4X4 2.0 ליטר12.1 ק"מ לליטר14
סופרב L&K דיזל 2.0 ליטר18.2 ק"מ לליטר10
סופרב Phev L&K היברידי 1.4 ליטר69.9 ק"מ לליטר2
סופרב Phev ספורט ליין היברידי 1.4 ליטר68 ק"מ לליטר2
סופרב אמבישיין 1.5 ליטר15.5 ק"מ לליטר10
סופרב אמבישיין 2.0 ליטר14 ק"מ לליטר14
סופרב אמבישיין דיזל 2.0 ליטר17.4 ק"מ לליטר13
סופרב אקסלוסיב דיזל 2.0 ליטר10.5 ק"מ לליטר15
סופרב ביזנס 1.5 ליטר15 ק"מ לליטר12
סופרב סטייל 1.5 ליטר15.4 ק"מ לליטר10
סופרב סטייל 2.0 ליטר13.8 ק"מ לליטר14
סופרב סטייל דיזל 2.0 ליטר18.2 ק"מ לליטר10
סופרב ספורט ליין 4X4 2.0 ליטר12 ק"מ לליטר14
סקאלה אמבישיין 1.0 ליטר17.1 ק"מ לליטר7
סקאלה אקטיב 1.0 ליטר17.5 ק"מ לליטר6
סקאלה סטייל 1.0 ליטר16.9 ק"מ לליטר7
סקאלה סטייל SunRoof 1.0 ליטר16.9 ק"מ לליטר7
סקאלה ספורט 1.5 ליטר17.6 ק"מ לליטר5
סקאלה ספיישל דיזל 1.6 ליטר20.2 ק"מ לליטר5
פאביה אמבישיין 1.0 ליטר17.6 ק"מ לליטר6
פאביה אמבישיין 1.0 ליטר ידני18.8 ק"מ לליטר4
פאביה סטייל 1.0 ליטר17.3 ק"מ לליטר7
קאמיק אמבישיין 1.0 ליטר17.3 ק"מ לליטר10
קאמיק אמבישיין 1.5 ליטר16.9 ק"מ לליטר6
קאמיק סטייל 1.0 ליטר17.5 ק"מ לליטר10
קאמיק סטייל 1.5 ליטר17.2 ק"מ לליטר6
קאמיק סטייל SunRoof 1.5 ליטר16.2 ק"מ לליטר9
קארוק אמבישיין 1.5 ליטר15.6 ק"מ לליטר10
קארוק סטייל 1.5 ליטר15.4 ק"מ לליטר10
קארוק סטייל פלוס 1.5 ליטר15.6 ק"מ לליטר10
קארוק פרימיום 1.5 ליטר15.2 ק"מ לליטר11
קודיאק L&K 4X4 2.0 ליטר 7 מושבים11.2 ק"מ לליטר15
קודיאק L&K 4X4 דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים14.7 ק"מ לליטר14
קודיאק אמבישיין 1.5 ליטר 7 מושבים14 ק"מ לליטר13
קודיאק אמבישיין דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים16.1 ק"מ לליטר14
קודיאק אקסלוסיב 4X4 2.0 ליטר 7 מושבים11.3 ק"מ לליטר15
קודיאק אקסלוסיב 4X4 דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים14.7 ק"מ לליטר14
קודיאק ביזנס 1.5 ליטר 7 מושבים13.5 ק"מ לליטר14
קודיאק סטייל 1.5 ליטר 7 מושבים13.6 ק"מ לליטר13
קודיאק סטייל 4X4 2.0 ליטר 7 מושבים12 ק"מ לליטר14
קודיאק סטייל 4X4 דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים14.4 ק"מ לליטר14
קודיאק סטייל דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים15.8 ק"מ לליטר14
קודיאק ספורט ליין 4X4 2.0 ליטר 7 מושבים11.3 ק"מ לליטר15
חזרו להשוואת מחירים לדגמי סקודה >>