CARZONE
TM
  • דף בית
  • סקודה
  • צריכת דלק

צריכת דלק לרכבי סקודה

צריכת דלק תלויה משתנים רבים, כגון אופי הנהיגה ומצב הרכב. צריכת הדלק ועלות הדלק השנתית מבוססים על נתוני מעבדה והערכת carzone, ויתכן פער לצריכת הדלק בפועל

דגםצריכת דלק מוערכתקבוצת זיהום
אוקטביה RS 2.0 ליטר14.6 ק"מ לליטר11
אוקטביה אמבישיין 1.0 ליטר19.8 ק"מ לליטר4
אוקטביה אמבישיין 1.5 ליטר18.6 ק"מ לליטר4
אוקטביה אמבישיין דיזל 2.0 ליטר22.4 ק"מ לליטר4
אוקטביה דינמיק 1.0 ליטר19.5 ק"מ לליטר5
אוקטביה דינמיק 1.5 ליטר18.6 ק"מ לליטר4
אוקטביה דינמיק דיזל 2.0 ליטר22.4 ק"מ לליטר4
אוקטביה סטייל 1.0 ליטר19.2 ק"מ לליטר5
אוקטביה סטייל 1.5 ליטר18.1 ק"מ לליטר4
סופרב L&K 2.0 ליטר14.6 ק"מ לליטר10
סופרב L&K 4X4 2.0 ליטר12.1 ק"מ לליטר14
סופרב L&K דיזל 2.0 ליטר18.2 ק"מ לליטר10
סופרב Phev L&K היברידי 1.4 ליטר69.9 ק"מ לליטר2
סופרב Phev אמבישיין היברידי 1.4 ליטר76.9 ק"מ לליטר2
סופרב Phev סטייל היברידי 1.4 ליטר91.7 ק"מ לליטר1
סופרב Phev ספורט ליין היברידי 1.4 ליטר76.9 ק"מ לליטר2
סופרב אמבישיין 1.5 ליטר15.6 ק"מ לליטר4
סופרב אמבישיין 2.0 ליטר14 ק"מ לליטר14
סופרב אמבישיין דיזל 2.0 ליטר17.4 ק"מ לליטר13
סופרב ביזנס 1.5 ליטר15 ק"מ לליטר12
סופרב סטייל 1.5 ליטר15.5 ק"מ לליטר10
סופרב סטייל 2.0 ליטר13.8 ק"מ לליטר14
סופרב סטייל דיזל 2.0 ליטר18.2 ק"מ לליטר10
סופרב ספורט ליין 2.0 ליטר14.5 ק"מ לליטר10
סופרב ספורט ליין 4X4 2.0 ליטר12 ק"מ לליטר14
סקאלה אמבישיין 1.0 ליטר17.1 ק"מ לליטר7
סקאלה אקטיב 1.0 ליטר17.5 ק"מ לליטר6
סקאלה סטייל 1.0 ליטר16.9 ק"מ לליטר7
סקאלה ספורט 1.5 ליטר17.5 ק"מ לליטר5
פאביה אמבישיין 1.0 ליטר17.6 ק"מ לליטר6
פאביה אמבישיין 1.0 ליטר ידני18.8 ק"מ לליטר4
פאביה סטייל 1.0 ליטר17.3 ק"מ לליטר7
קאמיק אמבישיין 1.0 ליטר17.6 ק"מ לליטר10
קאמיק אמבישיין 1.5 ליטר16.9 ק"מ לליטר6
קאמיק סטייל 1.0 ליטר17.5 ק"מ לליטר10
קאמיק סטייל 1.5 ליטר17.2 ק"מ לליטר6
קארוק אמבישיין 1.5 ליטר15.6 ק"מ לליטר10
קארוק סטייל 1.5 ליטר15.4 ק"מ לליטר10
קארוק סטייל פלוס 1.5 ליטר15.6 ק"מ לליטר10
קארוק פרימיום 1.5 ליטר15.2 ק"מ לליטר11
קודיאק אמבישיין 1.5 ליטר 7 מושבים14.7 ק"מ לליטר11
קודיאק אמבישיין דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים17.9 ק"מ לליטר10
קודיאק ביזנס 1.5 ליטר 7 מושבים14.7 ק"מ לליטר11
קודיאק סטייל 1.5 ליטר 7 מושבים14.3 ק"מ לליטר12
קודיאק סטייל 4X4 2.0 ליטר 7 מושבים12.1 ק"מ לליטר14
קודיאק סטייל 4X4 דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים14.5 ק"מ לליטר14
קודיאק סטייל דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים17.4 ק"מ לליטר11
קודיאק ספורט ליין 4X4 2.0 ליטר 7 מושבים12.4 ק"מ לליטר14
חזרו להשוואת מחירים לדגמי סקודה >>