CARZONE
  • בית
  • סקודה
  • צריכת דלק

צריכת דלק לרכבי סקודה

צריכת דלק תלויה משתנים רבים, כגון אופי הנהיגה ומצב הרכב. צריכת הדלק ועלות הדלק השנתית מבוססים על נתוני מעבדה והערכת carzone, ויתכן פער לצריכת הדלק בפועל

דגםצריכת דלק מוערכתקבוצת זיהום
אוקטביה RS RS 245 2.0 ליטר13.8 ק"מ לליטר13
אוקטביה אמבישיין 1.5 ליטר17.3 ק"מ לליטר6
אוקטביה אמבישיין SunRoof 1.5 ליטר17.2 ק"מ לליטר6
אוקטביה אקסלוסיב 1.5 ליטר16.7 ק"מ לליטר7
אוקטביה אקסלוסיב SunRoof 1.5 ליטר16.7 ק"מ לליטר7
אוקטביה סטייל SunRoof דיזל 2.0 ליטר19.3 ק"מ לליטר12
אוקטביה סטייל דיזל 2.0 ליטר18 ק"מ לליטר14
אוקטביה ספייס אמבישיין 1.5 ליטר16.2 ק"מ לליטר8
אוקטביה ספייס אקסלוסיב 1.5 ליטר15.7 ק"מ לליטר9
אוקטביה ספייס ספיישל דיזל 2.0 ליטר19.2 ק"מ לליטר12
אוקטביה ספיישל SunRoof דיזל 2.0 ליטר ידני18.8 ק"מ לליטר14
אוקטביה ספיישל דיזל 2.0 ליטר19.8 ק"מ לליטר11
אוקטביה ספיישל דיזל 2.0 ליטר ידני20.2 ק"מ לליטר8
סופרב L&K 2.0 ליטר13.8 ק"מ לליטר14
סופרב L&K 4X4 2.0 ליטר11.9 ק"מ לליטר15
סופרב L&K דיזל 2.0 ליטר17.2 ק"מ לליטר11
סופרב אמבישיין 1.5 ליטר15 ק"מ לליטר10
סופרב אמבישיין 2.0 ליטר14 ק"מ לליטר14
סופרב אמבישיין דיזל 2.0 ליטר17.4 ק"מ לליטר11
סופרב ביזנס 1.5 ליטר15 ק"מ לליטר10
סופרב סטייל 1.5 ליטר14.7 ק"מ לליטר12
סופרב סטייל 2.0 ליטר13.8 ק"מ לליטר14
סופרב סטייל דיזל 2.0 ליטר17.2 ק"מ לליטר11
סופרב ספורט ליין 2.0 ליטר13.6 ק"מ לליטר14
סופרב ספורט ליין 4X4 2.0 ליטר11.9 ק"מ לליטר15
סקאלה אמבישיין 1.0 ליטר17.1 ק"מ לליטר5
סקאלה סטייל 1.0 ליטר16.9 ק"מ לליטר6
סקאלה סטייל SunRoof 1.0 ליטר16.9 ק"מ לליטר6
סקאלה ספורט 1.5 ליטר16.5 ק"מ לליטר6
סקאלה ספיישל דיזל 1.6 ליטר20 ק"מ לליטר4
פאביה אמבישיין 1.0 ליטר ידני18.6 ק"מ לליטר4
פאביה סטייל 1.0 ליטר17.3 ק"מ לליטר6
קאמיק אמבישיין 1.0 ליטר16.7 ק"מ לליטר7
קאמיק אמבישיין 1.5 ליטר16.1 ק"מ לליטר7
קאמיק סטייל 1.0 ליטר16.7 ק"מ לליטר7
קאמיק סטייל 1.5 ליטר16.1 ק"מ לליטר7
קאמיק סטייל SunRoof 1.5 ליטר16.2 ק"מ לליטר7
קארוק אמבישיין 1.5 ליטר15.2 ק"מ לליטר9
קארוק סטייל 1.5 ליטר15.1 ק"מ לליטר9
קארוק פרימיום 1.5 ליטר14.8 ק"מ לליטר10
קודיאק L&K 4X4 2.0 ליטר 7 מושבים11.2 ק"מ לליטר15
קודיאק אמבישיין 1.5 ליטר 7 מושבים13.5 ק"מ לליטר14
קודיאק אמבישיין SunRoof 1.5 ליטר 7 מושבים13.4 ק"מ לליטר14
קודיאק אמבישיין SunRoof דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים16.1 ק"מ לליטר13
קודיאק אמבישיין דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים16.1 ק"מ לליטר13
קודיאק אקסלוסיב 4X4 2.0 ליטר 7 מושבים11.3 ק"מ לליטר15
קודיאק אקסלוסיב 4X4 דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים13.8 ק"מ לליטר15
קודיאק ביזנס 1.5 ליטר 7 מושבים13.5 ק"מ לליטר14
קודיאק סטייל 1.5 ליטר 7 מושבים13.2 ק"מ לליטר14
קודיאק סטייל 4X4 2.0 ליטר 7 מושבים11.4 ק"מ לליטר15
קודיאק סטייל 4X4 דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים13.8 ק"מ לליטר15
קודיאק סטייל SunRoof 1.5 ליטר 7 מושבים13.2 ק"מ לליטר14
קודיאק סטייל SunRoof 4X4 2.0 ליטר 7 מושבים11.4 ק"מ לליטר15
קודיאק סטייל SunRoof 4X4 דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים13.8 ק"מ לליטר15
קודיאק סטייל דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים15.8 ק"מ לליטר13
קודיאק ספורט ליין 4X4 2.0 ליטר 7 מושבים11.3 ק"מ לליטר15
חזרו להשוואת מחירים לדגמי סקודה >>