CARZONE
TM
  • דף בית
  • וולוו
  • צריכת דלק

צריכת דלק לרכבי וולוו

צריכת דלק תלויה משתנים רבים, כגון אופי הנהיגה ומצב הרכב. צריכת הדלק ועלות הדלק השנתית מבוססים על נתוני מעבדה והערכת carzone, ויתכן פער לצריכת הדלק בפועל

דגםצריכת דלק מוערכתקבוצת זיהום
S60 B4 אינסקריפשן 2.0 ליטר15.4 ק"מ לליטר10
S60 B5 אינסקריפשן 4X4 2.0 ליטר14 ק"מ לליטר13
S60 T4 R דיזיין 2.0 ליטר13.4 ק"מ לליטר13
S60 T4 אינסקריפשן 2.0 ליטר13.4 ק"מ לליטר13
S60 T8 R דיזיין 4X4 היברידי 2.0 ליטר51.3 ק"מ לליטר2
S60 T8 אינסקריפשן 4X4 היברידי 2.0 ליטר51.3 ק"מ לליטר2
S90 B5 מומנטום 2.0 ליטר15 ק"מ לליטר10
S90 T8 Recharge אינסקריפשן 4X4 היברידי 2.0 ליטר50.8 ק"מ לליטר2
S90 T8 Recharge אינסקריפשן אקספרשיין 4X4 היברידי 2.0 ליטר51.8 ק"מ לליטר2
S90 T8 אינסקריפשן 4X4 היברידי 2.0 ליטר53.8 ק"מ לליטר2
V60 T8 Recharge אינסקריפשן 4X4 היברידי55.2 ק"מ לליטר2
V60 קרוס קאנטרי B5 4X4 היברידי13.6 ק"מ לליטר13
XC40 T2 מומנטום 1.5 ליטר15.8 ק"מ לליטר9
XC40 T3 R דיזיין 1.5 ליטר13.6 ק"מ לליטר14
XC40 T3 מומנטום 1.5 ליטר13.9 ק"מ לליטר13
XC40 T3 מומנטום עור 1.5 ליטר13.9 ק"מ לליטר13
XC40 T3 מומנטום פלוס 1.5 ליטר13.9 ק"מ לליטר13
XC40 T5 Recharge R-Design אקספרשיין היברידי 1.5 ליטר48.3 ק"מ לליטר2
XC40 T5 Recharge R-Design היברידי 1.5 ליטר47.4 ק"מ לליטר2
XC40 T5 Recharge אינסקריפשן אקספרשיין היברידי 1.5 ליטר48.3 ק"מ לליטר2
XC40 T5 Recharge אינסקריפשן היברידי 1.5 ליטר47.4 ק"מ לליטר2
XC60 B5 מומנטום 2.0 ליטר13.4 ק"מ לליטר14
XC60 B5 מומנטום 4X4 היברידי 2.0 ליטר12.9 ק"מ לליטר14
XC60 B5 מומנטום פלוס 4X4 דיזל 2.0 ליטר15.8 ק"מ לליטר14
XC60 T6 Recharge אינסקריפשן 4X4 היברידי 2.0 ליטר40.8 ק"מ לליטר2
XC60 T6 Recharge אינסקריפשן אקספרשיין 4X4 היברידי 2.0 ליטר41.5 ק"מ לליטר2
XC60 T8 Recharge אינסקריפשן 4X4 היברידי 2.0 ליטר40.8 ק"מ לליטר2
XC60 T8 Recharge אינסקריפשן אקספרשיין 4X4 היברידי 2.0 ליטר40.8 ק"מ לליטר2
XC90 B5 אינסקריפשן 4X4 דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים14.9 ק"מ לליטר14
XC90 B5 אינסקריפשן 4X4 היברידי 2.0 ליטר 7 מושבים11.7 ק"מ לליטר15
XC90 T8 Recharge אינסקריפשן 4X4 היברידי 2.0 ליטר 7 מושבים36.4 ק"מ לליטר2
XC90 T8 Recharge אינסקריפשן אקספרשיין 4X4 היברידי 2.0 ליטר 7 מושבים36.9 ק"מ לליטר2
חזרו להשוואת מחירים לדגמי וולוו >>