CARZONE
  • בית
  • וולוו
  • צריכת דלק

צריכת דלק לרכבי וולוו

צריכת דלק תלויה משתנים רבים, כגון אופי הנהיגה ומצב הרכב. צריכת הדלק ועלות הדלק השנתית מבוססים על נתוני מעבדה והערכת carzone, ויתכן פער לצריכת הדלק בפועל

דגםצריכת דלק מוערכתקבוצת זיהום
S60 T4 R דיזיין 2.0 ליטר13.4 ק"מ לליטר12
S60 T4 אינסקריפשן 2.0 ליטר13.4 ק"מ לליטר12
S60 T8 R דיזיין 4X4 היברידי 2.0 ליטר51.3 ק"מ לליטר2
S60 T8 אינסקריפשן 4X4 היברידי 2.0 ליטר51.3 ק"מ לליטר2
S90 T5 מומנטום 2.0 ליטר13.3 ק"מ לליטר12
S90 T8 אינסקריפשן 4X4 היברידי 2.0 ליטר40.8 ק"מ לליטר2
V60 T8 אינסקריפשן 4X4 היברידי55.2 ק"מ לליטר2
V60 קרוס קאנטרי B5 P 4X4 היברידי13.5 ק"מ לליטר13
XC40 T3 R דיזיין 1.5 ליטר13.7 ק"מ לליטר13
XC40 T3 מומנטום 1.5 ליטר13.8 ק"מ לליטר13
XC40 T3 מומנטום Leather 1.5 ליטר13.8 ק"מ לליטר13
XC40 T3 מומנטום פלוס 1.5 ליטר13.8 ק"מ לליטר13
XC40 T4 R דיזיין 2.0 ליטר13.2 ק"מ לליטר13
XC40 T4 מומנטום 2.0 ליטר13.1 ק"מ לליטר13
XC40 T4 מומנטום Leather 2.0 ליטר13.2 ק"מ לליטר13
XC40 T4 מומנטום פלוס 2.0 ליטר13.1 ק"מ לליטר13
XC40 T5 Phev R-Design אקספרשיין היברידי 1.5 ליטר48.3 ק"מ לליטר2
XC40 T5 Phev R-Design היברידי 1.5 ליטר47.4 ק"מ לליטר2
XC40 T5 Phev אינסקריפשן אקספרשיין היברידי 1.5 ליטר48.3 ק"מ לליטר2
XC40 T5 Phev אינסקריפשן היברידי 1.5 ליטר47.4 ק"מ לליטר2
XC40 T5 R דיזיין 4X4 2.0 ליטר12.1 ק"מ לליטר14
XC40 T5 מומנטום 4X4 2.0 ליטר12.2 ק"מ לליטר14
XC40 T5 מומנטום פלוס 4X4 2.0 ליטר12.1 ק"מ לליטר14
XC60 B5 מומנטום 4X4 דיזל 2.0 ליטר16.1 ק"מ לליטר14
XC60 B5 מומנטום 4X4 היברידי 2.0 ליטר12.6 ק"מ לליטר14
XC60 B5 מומנטום פלוס 4X4 דיזל 2.0 ליטר16.1 ק"מ לליטר14
XC60 T4 מומנטום 2.0 ליטר12 ק"מ לליטר14
XC60 T5 מומנטום 4X4 2.0 ליטר11.6 ק"מ לליטר14
XC60 T5 מומנטום פלוס 4X4 2.0 ליטר11.6 ק"מ לליטר14
XC60 T8 R דיזיין 4X4 היברידי 2.0 ליטר42 ק"מ לליטר2
XC60 T8 אינסקריפשן 4X4 היברידי 2.0 ליטר42 ק"מ לליטר2
XC90 B5 אינסקריפשן 4X4 דיזל 2.0 ליטר 7 מושבים14.5 ק"מ לליטר14
XC90 T8 R דיזיין 4X4 היברידי 2.0 ליטר 7 מושבים34 ק"מ לליטר2
XC90 T8 אינסקריפשן 4X4 היברידי 2.0 ליטר 7 מושבים35.1 ק"מ לליטר2
XC90 T8 מומנטום 4X4 היברידי 2.0 ליטר 7 מושבים36.1 ק"מ לליטר2
חזרו להשוואת מחירים לדגמי וולוו >>