CARZONE
TM
  • דף בית
  • חדשות הרכב
  • 22,100 מכירות ביוני. לראשונה מתחילת המשבר: גידול יחסית ל-2019

22,100 מכירות ביוני. לראשונה מתחילת המשבר: גידול יחסית ל-2019

שיתוף:
2020-07-01
22,100 מכירות ביוני. לראשונה מתחילת המשבר: גידול יחסית ל-2019

אחרי פתיחה חזקה של שנת 2020 עם עליה של 9.2% ו-7.5% בינואר ופברואר יחסית ל-2019, משבר הקורונה מגיע לשיאו בחודש אפריל ומשנה דרמטית את התמונה: 35% ירידה במרס, 90% באפריל ו-50% במאי. החודש לראשונה נרשם גידול של כ-6% יחסית לחודש המקביל ב-2019. מתחילת השנה נרשמת ירידה של כ-22%.

חודשמכירות חודשיותמכירות שנתיותשינוי ביחס לחודש מקביל ב-2019שינוי שנתי ביחס ל-2019
141,54241,5429.2%9.2%
227,08068,6227.5%8.5%
319,24387,859-35.0%-5.4%
42,46490,323-89.4%-22.2%
511,027101,350-50.1%-26.7%
622,100123,4505.7%-22.4%
מכירות חודשיות מתחילת השנה
הקודם:

מאי 2020: זינוק בהיקף ההנחות