CARZONE
TM
  • דף בית
  • מחשבון עלות חודשית לרכב

מחשבון מימון רכב

המחשבון לפניכם נועד לעזור לכם להבין את העלות החודשית הצפויה לרכישת הרכב לפי המחיר הרכב וסכום המקדמה שתוכלו לשלם. מומלץ מאוד להעריך את התשלומים הנוספים שתדרשו לשלם על הרכב (ביטוחים, דלק, טיפולים וכו') ולחשב את סכום המקדמה וההחזר החודשי הכולל בהתאם.

תוכניות מימון לרכב חדש

לרוב האנשים אין את כל הכסף הדרוש לרכישת רכב במזומן. על מנת לעזור לרוכשים לקנות רכב חדש (כלומר, לעודד מכירות...) קיימות תוכניות מימון שונות המאפשרות לרוכשים לשלם את המחיר של הרכב בתשלומים חודשים.

יש שני מסלולי מימון עיקריים: במסלול הראשון הרוכש משלם מקדמה על הרכב ותשלומים חודשים, אשר בסופם הרוכש משלם את המחיר המלא של הרכב (בתוספת ריבית) והרכב נשאר בבעלות מלאה שלו. המסלול הזה דורש מקדמה יותר גבוהה (מומלצת מקדמה של לפחות רבע ממחיר הרכב) ותשלומים חודשיים גבוהים יותר, או משך זמן ארוך יותר (3 עד 6 שנים בדרך כלל). המסלול הזה מומלץ לרוכשים אשר מעוניינם להחזיק את הרכב לתקופה ארוכה יחסית - מעל 3 שנים.

המסלול השני מתאים יותר לרוכשים אשר מעוניינים להחליף רכב כל כמה שנים (בדרך כלל כל 3 שנים). הרוכש משלם מקדמה יותר קטנה (בדרך כלל בין 10 ל-20 אחוז ממחיר הרכב) ותשלומים חודשים, אשר אמורים לממן בעיקר את ירידת הערך של הרכב. כאשר תקופת המימון נגמרת, יש לרוכש שתי אופציות: לשלם את היתרה שנשארה (בדרך כלל בין 40 ל-60 אחוז ממחיר הרכב המקורי), או להחליף את הרכב בטרייד אין לרכב חדש ולהתחיל תוכנית מימון חדשה לרכב החדש. סכום הכסף שנשאר לסוף התקופה נקרא הלוואת "בלון".