CARZONE
  • בית
  • ב.מ.וו

ב.מ.וו

סיכום מחיר ומבצעים

טווח מחירי מחירון (17 דגמים)

199,000 - 1,350,000 ₪

הנחה ממוצעת לרכב חדש בשנה האחרונה

33,250 ₪

הנחה ממוצעת לרכב אפס קילומטר בשנה האחרונה

45,632 ₪

בחרו דגם למידע מקיף:

ב.מ.וו X1
מחיר מחירון: (5 דגמים)
245,000 - 295,000
הנחה ממוצעת אפס קילומטר מליסינג:
52,558
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה 1
מחיר מחירון: (4 דגמים)
199,000 - 239,000
הנחה ממוצעת אפס קילומטר מליסינג:
38,412
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה 5
מחיר מחירון: (2 דגמים)
475,000 - 624,000
הנחה ממוצעת אפס קילומטר מליסינג:
90,806
לפרטים ≫
ב.מ.וו X3
מחיר מחירון: (6 דגמים)
336,500 - 413,000
הנחה ממוצעת אפס קילומטר מליסינג:
29,256
לפרטים ≫
ב.מ.וו X4
מחיר מחירון: (8 דגמים)
374,000 - 444,000
הנחה ממוצעת אפס קילומטר מליסינג:
40,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה 3
מחיר מחירון: (5 דגמים)
290,000 - 360,000
הנחה ממוצעת אפס קילומטר מליסינג:
51,449
לפרטים ≫
ב.מ.וו X6
מחיר מחירון:
609,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה 2 קופה
מחיר מחירון: (4 דגמים)
245,500 - 318,500
הנחה ממוצעת לרכב חדש:
24,500
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה 7 ארוך
מחיר מחירון: (5 דגמים)
795,000 - 1,100,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו X2
מחיר מחירון:
255,500
הנחה ממוצעת אפס קילומטר מליסינג:
20,100
לפרטים ≫
ב.מ.וו X5
מחיר מחירון: (7 דגמים)
600,000 - 699,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה 4 קופה
מחיר מחירון: (7 דגמים)
363,000 - 517,500
הנחה ממוצעת לרכב חדש:
42,000
הנחה ממוצעת אפס קילומטר מליסינג:
88,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה 4 גראן קופה
מחיר מחירון: (7 דגמים)
366,000 - 523,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה 7
מחיר מחירון: (4 דגמים)
765,000 - 1,060,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה M2 קופה
מחיר מחירון: (3 דגמים)
378,500 - 605,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה 4 קבריולה
מחיר מחירון: (6 דגמים)
437,500 - 574,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה M8 קופה
מחיר מחירון: (2 דגמים)
1,250,000 - 1,300,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו Z4 רודסטאר
מחיר מחירון: (4 דגמים)
359,000 - 589,000
הנחה ממוצעת אפס קילומטר מליסינג:
10,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה M5
מחיר מחירון:
1,150,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה M1
מחיר מחירון:
370,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו X3M
מחיר מחירון: (2 דגמים)
551,000 - 596,500
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה 2 קבריולה
מחיר מחירון: (2 דגמים)
325,500 - 364,500
לפרטים ≫
ב.מ.וו X7
מחיר מחירון: (2 דגמים)
890,000 - 900,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו i3
מחיר מחירון: (2 דגמים)
249,000 - 259,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו X6M
מחיר מחירון:
889,500
לפרטים ≫
ב.מ.וו X5M
מחיר מחירון: (2 דגמים)
890,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו i8 רודסטאר
מחיר מחירון:
940,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו X4M
מחיר מחירון:
609,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה M2 קבריולה
מחיר מחירון:
432,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו סדרה M8 קבריולה
מחיר מחירון: (2 דגמים)
1,320,000 - 1,350,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו i8 קופה
מחיר מחירון:
840,000
לפרטים ≫
ב.מ.וו X7M
מחיר מחירון:
1,090,000
לפרטים ≫