CARZONE
  • בית
  • היסטורית רכבים

מידע על רכב לפי מספר רישוי

לא קונים רכב לפני שבודקים בקארזון

רק בקארזון תוכלו לקבל בחינם מידע על כל כלי הרכב בארץ לפי מספר רישוי.
המידע כולל את סוג הבעלות הנוכחית של הרכב, תאריכי יצור ועליה לכביש, תוקף רשיון רכב, מספר שלדה, תו חניה לנכים, יבוא אישי, מפרטים טכנים ועוד.

הקלידו את מספר הרכב: